Търг! Търг! Търг!


Наддаването завърши!!!
Условия на търга

  1. Машините могат да бъдат огледани всеки работен ден в съответната база на „Ири Трейд“ АД, указана към обявата за машината.
  2. В обявата за машината е обявена началната цена, която е без ДДС.
  3. Стъпка за наддаване:
    • За машини на стойност до 40 000 лв- стъпка 500 лв.
    • За машини на стойност над 40 000 лв- стъпка 1 000 лв.
  4. Желаещите да участват в търга изпращат техните предложения на и-мейл адрес tender@iritrade.com до 11:22 ч. на 22.11.2018 г. Предложението трябва да съдържа:
    • Описание на продукта
    • Тръжен номер на машината
    • Тръжно предложение- цена без ДДС
  5. В рамките на работния ден 22.11.2018 - до 17:30 ч. най добрите предложения ще бъдат публикувани на нашият сайт.
  6. В рамките на последващите 3 работни дни се оформят документите за покупко-продажба.