Търг! Търг! Търг!


Наддаването завърши!!!
Условия на търга

 1. Машините могат да бъдат огледани всеки работен ден в съответната база на „Ири Трейд“ АД, указана към обявата за машината.
 2. В обявата за машината е обявена началната цена, която е без ДДС.
 3. Стъпка за наддаване:
  • За машини на стойност до 40 000 лв- стъпка 500 лв.
  • За машини на стойност над 40 000 лв- стъпка 1 000 лв.
 4. Желаещите да участват в търга изпращат техните предложения на и-мейл адрес tender@iritrade.com до 11:22 ч. на 22.11.2018 г. Предложението трябва да съдържа:
  • Описание на продукта
  • Тръжен номер на машината
  • Тръжно предложение- цена без ДДС
 5. В рамките на работния ден 22.11.2018 - до 17:30 ч. най добрите предложения ще бъдат публикувани на нашият сайт.
 6. В рамките на последващите 3 работни дни се оформят документите за покупко-продажба.